Hand voor je mond als je hoest! - Sander de Zwart Coaching

Hand voor je mond als je hoest!

Gek eigenlijk hoe snel je eraan gewend raakt om dat tegenwoordig in je elleboog te doen. Het is de kracht van herhaling die je brein in no-time herprogrammeert. COVID-19, we vinden er allemaal wat van. Een mening of standpunt innemen, daar is in mijn ogen niets mis mee. De manier waarop we dat doen, daar gaat het mis. Daardoor ontstaat verdeeldheid. Want we kunnen over het algemeen nog niet verkroppen dat er meerdere waarheden naast elkaar kunnen bestaan.

Respect en bestaansrecht

Als iemand er een ander standpunt op nahoudt als die van jou, vinden we dat super lastig om te horen en vooral super moeilijk om te respecteren. Op een dieper niveau raakt dit namelijk een oerwond, die gaat over bestaansrecht. Ergens zijn we bang ons bestaansrecht te verliezen en onszelf te verloochenen als we een andere mening dan die van onszelf respecteren. In ons lijf gaan dan allerlei alarmbellen af en die zetten ons in een overlevingsmodus.

Het brein wil de pijn die deze wond veroorzaakt niet voelen en gaat in de vecht- of vluchtmodus staan. Vechten wil zeggen: hard werken om je eigen standpunt te beschermen, alles in het werk stellen om de ander te overtuigen van jouw gelijk en zijn ongelijk. Vluchten wil zeggen: we zetten oogkleppen op en vertrekken met onze staart tussen de benen en verliezen onszelf in allerlei afleidingen, zodat we niets hoeven te voelen.

COVID-19 is voor de mensheid een van de grootste triggers om bij die oerwond te komen en deze te helen. Dus in plaats van vechten of vluchten, gewoon blijven staan. Vanuit een open blik ervaren wat er gevoeld wil worden.

Invalshoeken en zelfonderzoek

Ook al hebben we aan de oppervlakte te maken met allerlei heftige omstandigheden voor iedereen, ligt er uiteindelijk dus iets diepers onder. Ik probeer de situatie van zoveel mogelijk invalshoeken te bekijken en onderzoek te doen.

Ik ervaar zelf bijvoorbeeld niet zo dat mijn vrijheid wordt beperkt door alle maatregelen, maar kan me heel goed voorstellen dat anderen dit wel ervaren. Ikzelf probeer zoveel mogelijk te denken in kansen en mogelijkheden en te handelen vanuit respect en empathie voor ieder mens.

Aanscherping COVID-19 maatregelen zien als kans

Toch schrok ik gisteren bij de verscherping van de maatregelen wel even en vroeg ik me af of het Man & MISSIE Weekend dat ik organiseer aankomend weekend wel door kon gaan. Uiteindelijk heb ik alles op een rij gezet en gaat het door. Door me weer even goed te verdiepen in alle maatregelen, ontdekte ik dat een van mijn oude kwaliteiten weer aan de oppervlakte kwam.

Toen ik bij de bank werkte kon ik me ook helemaal vastbijten in wet- en regelgeving. Niet omdat ik bang was om fouten te maken. Maar juist om scherp te krijgen wat er in mijn bereik lag en om de grenzen hierin op te zoeken. Kortom: ik was altijd op zoek naar de ruimte om voor elkaar te krijgen wat er nodig was. En kon dit ook meestal middels een gedegen onderbouwing realiseren.

Uitdaging voor jou als coach, trainer of therapeut?

Ik kan me voorstellen dat je als coach, trainer of therapeut af en toe moeite hebt om alle regels rondom Corona correct te interpreteren. Wat mag wel en wat niet? Wanneer 1,5 meter en onder welke voorwaarden mag ik dat loslaten?

Op mijn website heb ik een pagina aangemaakt waarop ik attendeer op de richtlijnen die ik hanteer bij deelname aan mijn diensten/activiteiten. Vind je het handig om ook jouw klanten te informeren? Voel je vrij om de tekst van mijn pagina te kopiëren. Vergeet alleen niet de bedrijfsnaam aan te passen. ????

Hier mijn klantinformatie over COVID-19>>

Een warme groet,

Sander de Zwart

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *