Wet van de Aantrekkingskracht (The Law of Attraction) in een notendop ;-) - Sander de Zwart Coaching en Trainingen

Wet van de Aantrekkingskracht (The Law of Attraction) in een notendop ;-)

Het antwoord op het grote geheim om zelf je geluk en succes te realiseren is te vinden in de Wet van de Aantrekkingskracht. (The Law of Attraction). Bekend geworden door de film/documentaire en het boek ‘The Secret’. De film en het boek zijn geïnspireerd op het boek ‘The science of getting rich’ van Wallace D. Wattles uit 1910. Het meer bekende boek ‘Think and grow Rich’ van Napoleon Hill, dat de geheimen van groot succes blootlegt, bevat ook de theorie van de Wet van de Aantrekkingskracht. Het centrale thema is ‘Het Geheim’ om zelf geluk en succes te realiseren.  Het gaat om het spel van de gedachtekracht, het zo specifiek mogelijk visualiseren van je verlangens (alsof deze al gerealiseerd zijn) en erop vertrouwen dat je exact krijgt/manifesteert waar je om vraagt. Dus wanneer je je focust op waar je naar verlangt, dan nodig je dit vanzelf uit in je leven.

Ook jij kunt leren werken met de Wet van Aantrekkingskracht

Jij bent namelijk al een creator van jouw leven en trekt precies aan wat je nodig hebt om de beste versie van jezelf te worden. Misschien klinkt dit wat ‘vaag’ of ‘wollig’. Ik help je graag om deze materie op een aardse manier te benaderen en neem je hier in dit artikel in mee.

Waarom de Wet van de Aantrekkingskracht voor de meesten niet werkt

Als manifestatie uitblijft, zijn het de weerstanden in jezelf (onderliggende emoties) die nog in de weg staan. Het is dan de kunst deze te reguleren en te transformeren, zodat niets je nog blokkeert om te manifesteren waar je naar verlangt. De intentie is meestal goed, alleen de uiteindelijke manifestatie blijft achterwege omdat we niet volledig vertrouwen dat we in staat zijn dit verlangen te manifesteren. Ergens blokkeert er iets in onszelf, waardoor we nog harder gaan werken. Met als gevolg dat je uiteindelijke doel steeds verder van je af lijkt te raken.

Wat gebeurt hier feitelijk? Je legt de focus op wat je NIET hebt en hierdoor krijg je steeds meer van wat je niet hebt.

Het zijn een drietal gedachtegangen die ons blokkeren en die dit ‘tekort’ uitnodigen

  1. Ik hoop dat… (wanhoop)
  2. Ik moet/heb nodig… (plicht)
  3. Ik kan niet… (begrenzing)

Vervang deze gedachtegangen voor:

  1. Ik weet (vertrouwen)
  2. Ik ben (het is er al)
  3. Ik kan (onbegrensde mogelijkheden)

Wanneer je uit die beperkende gedachten stapt en deze vervangt positieve gedachten ga je merken dat de mogelijkheden oneindig zijn. Dat is waar ‘overvloed’ begint.

Hoe je precies helder krijgt wat je blokkeert

Wees eerlijk naar jezelf toe en ga je eigen angsten niet uit de weg. Wat we vaak onbewust doen is de angst onderdrukken, door ons stoerder voor te doen dan we zijn. Hier hoeft de buitenwereld niet altijd bij betrokken te zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook een intern spel zijn van gedachtegangen en verhalen die je jezelf verteld. Het helpt al door het besluit te nemen om dit interne spel dat je mind of het ego met je speelt te doorgronden en te ontrafelen. Niet door er tegen te vechten, maar juist door je te beseffen dat dit er gewoon mag zijn en een wezenlijk onderdeel is van jezelf.

Op het moment dat we angst of nervositeit ervaren, voelen we dit vooral in de buik. Als ik het zelf omschrijf voelt het precies als ‘vlinders in de buik’ bij een verliefdheid. Je ademhaling wordt versneld en gaat hoger zitten (rondom de borst). Door je hier van bewust te zijn en aandachtig naar je ademhaling te gaan, helpt dit je om te doorvoelen wat er in je speelt. Je kan jezelf de vragen stellen: ’Wat voel ik precies?’ ‘Waar voel ik dit precies?’ ‘Wat heeft dit gevoel me te zeggen?’. Ik ervaar dat, wanneer ik rustig blijf doorademen en deze vragen stel, vaak een inzicht ontstaat. Dit kan een stemmetje zijn in mijn hoofd, dat kan een sterk gevoel van innerlijk weten zijn, een beeld dat ik voor me zie, een geur of een smaak. Al je zintuigen helpen je bij het verkrijgen van inzichten. Naar mate je hier meer aandacht voor hebt, ga je je hier steeds meer van bewust worden.

Wat nog meer belangrijk is om te weten (en vooral te voelen)

We zijn allen één Ziel en komen uit één en dezelfde bron. De Ziel heeft ervoor gekozen om zichzelf te ervaren. Dit doet hij door een vorm te scheppen. De Ziel kan alles scheppen dat hij wil en is een energie die doordrenkt is in alles dat leeft: De natuur, de planten, de dieren, in de vorm als mens en alle andere levensvormen.Het menselijk verstand ziet zichzelf als afgescheiden: als individu. In werkelijkheid is er geen scheiding en is er geen verschil tussen jou en mij en al het andere dat bestaat. We ervaren onszelf op aarde als afgescheiden door de gecreëerde relativiteit (3D, Dualiteit, Licht-donker, Angst-liefde, De illusie). Dit zogenoemde contrast heeft de Ziel nodig om zichzelf te kunnen ervaren via het denken (hoofd) en het voelen (hart). De Ziel bestaat voor uit 100% Liefde en kan zichzelf op aarde alleen ervaren als er een tegengestelde is. Daarom is er in deze illusie ook angst geschapen. Want als angst niet zou bestaan, dan zou je ook geen liefde kunnen ervaren. Het verschil of contrast is dus nodig om jezelf te kunnen ervaren en hiermee start onze mogelijkheid om onze eigen realiteit te creëren. En eigenlijk start dit niet ergens, want er is geen begin en geen einde. Wij hebben altijd al gecreëerd en zullen dit blijven doen tot in de eeuwigheid. En die eeuwigheid heeft geen begin en geen eind, geen gisteren of morgen.

Het enige moment dat bestaat is NU

Het enige moment dat bestaat is NU. Dat er een gisteren of een morgen is, is slechts een illusie. Tijd is een illusie. En zo is er ook geen hier en daar. Ook ruimte is een illusie. Tijd en Ruimte (Relativiteit, zoals Einstein al noemde) zijn dus een deel van de gecreëerde illusie, zodat we onszelf kunnen ervaren. En om onszelf te kunnen ervaren, scheppen we. We creëren al onze ervaringen in ieder moment door het maken van keuzes. En alle keuzes die we maken, dragen bij aan de uiteindelijke uitkomt. En deze uitkomt: het resultaat of ook wel het gevolg is van zichzelf neutraal. Via onze manier van waarnemen (referentiekader), waarderen we dit. En dit kan dus zowel positief zijn als negatief. Precies wat je er zelf van maakt. Wat jij gekozen hebt te creëren. Door wat we denken en wat we voelen, trekken we precies aan wat we nodig hebben om onszelf te kunnen ervaren.

En wat nu als het fout gaat?

Dit proces gaat nooit fout, we creëerden namelijk altijd al, alleen vaak nog niet bewust. Daarnaast is ‘fout’ slechts het tegengestelde van ‘goed’. Dit bestaat slechts in het relatieve. In het absolute, de plek waar de Ziel woont, bestaat geen goed of fout. Als we dus iets aantrekken dat we niet willen, doen we dit onbewust. En tegelijk is het iets in ons ego of de mind dat zegt dat hij dit niet wenst te ervaren. Vanuit de Ziel gezien is dit juist de bedoeling. 😉

De Ziel trekt altijd het juiste aan

De Ziel nodigt je namelijk uit om bewuste creator te worden. Dit door je te herinneren wie je werkelijk bent, zodat je gaat zijn en gaat creëren wie je wilt zijn. Daarom schept de Ziel ook hetgeen dat je niet wilt, zodat je door te ervaren wie je niet bent bent en wie je niet wilt zijn, herinnert wie je werkelijk bent. Je Ziel nodigt je uit om bewust te worden en nieuwe keuzes te maken. Keuzes die ertoe bij dragen dat je gaat leven vanuit wie je werkelijk bent en wie je wilt zijn. Want uiteindelijk heb jij het heft in eigen hand en heb je 100% verantwoordelijkheid voor je eigen leven en heb jij zeggenschap over alles dat je creëert via jouw gedachten en jouw gevoelens. Zo ben je uiteindelijk in staat om jouw realiteit te scheppen en ‘controle’ te hebben over je gedachten en je gevoelens in plaats van dat zij de controle over jou hebben. 😉

Uitdagingen in intermenselijk contact

Iedere interactie met een andere Ziel, een ander mens, is feitelijk een interactie met jezelf. Er is namelijk niets anders buiten jouzelf. Want alles dat je ervaart als afgescheiden is slechts illusie. Ieder contact met een ander, is bedoeld om jezelf te kunnen ervaren. Zo is een liefdesrelatie bedoeld om de liefde in jezelf te ervaren en is een goede vriendschap ervoor om diepgang, plezier en compassie te voelen. Vaak realiseren we ons dat niet en denken we de ander nodig te hebben om gelukkig te zijn. Dit maakt je dan afhankelijk van de ander en hiermee plaats je jouw levensgeluk buiten jezelf. Het contact is er slechts om een ervaring te kunnen opdoen. Je mag je realiseren dat je die ervaringen iedere keer opnieuw kunt creëren. Het probleem is vaak dat we ons teveel binden aan een individu, bijvoorbeeld in de liefde of in een vriendschap. En zo creëren we onze eigen pijn op het moment dat een ander niet ‘voldoet’ aan wat wij willen ervaren. Ongemerkt gaan we namelijk verwachtingen scheppen en voorwaarden stellen en als er niet voldaan wordt aan deze voorwaarden, dan voelen we ons gekrenkt of afgewezen. Feitelijk is dat ook weer precies de ervaring die onze Ziel voor ons heeft gecreëerd, zodat we ons gaan herinneren wie we werkelijk zijn.

Ervaring van pijn

Indien we pijn ervaren, komt dit voort vanuit ons besluit om pijn te ervaren. Ik kan me voorstellen dat dit veel weerstand oproept, want er zijn zoveel situaties die deze pijn veroorzaken. Het komt door iemand anders, door een gebeurtenis of door verlies, zullen velen zeggen, iets waar je zelf geen invloed op hebt. Wanneer je dit tot de kern afpelt, kom je er niet onderuit dan te concluderen dat hoe jij over iets denkt of hoe jij je erover voelt iets is dat alleen jij ervaart en niemand anders. Jouw ervaring wordt namelijk ingekleurd door de bril die jij hebt gekozen te dragen. Gevormd door je opvoeding, afkomst en door jouw overtuigingen van het beeld over jezelf en de wereld om je heen.

Wanneer je pijn ervaart, is dit een uitnodiging om deze aan te kijken, te doorvoelen en ermee te kunnen zijn. Zo zijn we in staat om de illusie te doorzien, te doorbreken en te evolueren als mens. Dit is een collectief proces, want we zijn natuurlijk allemaal één. Tegelijk mag je beseffen dat de enige manier om dat te bereiken, is te kiezen voor jezelf en voor je eigen proces. En dat is de reis naar binnen, het aankijken van je eigen stukken en het helen van jezelf.

Een ander veranderen is onmogelijk

Hoe graag we ook wijzen naar een ander, een ander veroordelen of een ander willen veranderen, realiseer je dan dat dit onmogelijk is. Dit omdat een ander dan jij in werkelijkheid niet bestaat. Vechten tegen een ander, is dus vechten tegen jezelf. Een ander afwijzen, is het afwijzen van jezelf. De aanwezigheid van een ander is slechts een illusie om jou te helpen herinneren wie je werkelijk bent.

Een nieuw tijdperk breekt aan

Deze hectische tijd brengt meer dan ooit de illusie aan het licht en nodigt ons uit om ons te herinneren wie we werkelijk zijn, zodat we via onze ervaring als mens creëren wie we willen zijn. 

Ben je geïnspireerd geraakt door mijn teksten? Dit en nog veel meer inspiratie zal ik delen in mijn boek ‘Word de creator die je altijd al was’ dat naar verwachting in 2021 verschijnt. Wil je daar niet op wachten? Je bent altijd van harte welkom om individueel door mij gecoacht te worden>>

🙏🏻❤️

Een warme groet,

Sander de Zwart
Leiderschap Coach voor Mannen | Business Trainer

Sander de Zwart Coaching en Trainingen helpt bewuste mannen, trainers, coaches, leiders en andere impactmakers, via Coaching in de natuur, Groepstrainingen en Online bij het bereiken van je hoogst mogelijke potentieel en het leven van jouw MISSIE.

Interessant voor jou? Mijn boek ‘Leef‘, waarin ik je meeneem in mijn eigen pad van Spiritueel leiderschap.

#bewustzijn #bewustwording #blokkades #businesscoaching #coaching #healing #hsp #innerlijkekracht #lifecoaching #lifestyle #leiderschap #man #mannenwerk #manzijn #mannencirkel #mindset #mindfulness #missie #natuur #nlp #ondernemerschap #ondernemen #meditatie #outdoorcoaching #persoonlijkeontwikkeling #persoonlijkegroei #purpose #spiritualiteit #zelfrealisatie #zelfreflectie

2 gedachtes op “Wet van de Aantrekkingskracht (The Law of Attraction) in een notendop ;-)”

  1. Wauw, man! Deze boodschap komt voor mij op het juiste moment. Ik zal het meerdere malen lezen want er wordt veel beschreven vind ik. Maar zaken als het herkennen van conditionering, illusies, afhankelijkheid, dualiteit.. die spelen momenteel flink bij mij. Bedankt voor nieuwe inzichten!

    1. Ha die Rutger, Thanx man. Ja lees deze boodschap vaker door. Dat is de kracht van herhaling. In dit artikel herhaal ik veel van hetzelfde alleen dan steeds weer in andere woorden, zodat het jou helpt je te herinneren wie je werkelijk bent. Dat dit precies aansluit bij je proces klopt natuurlijk ook helemaal. Laten we hier vanavond tijdens de Mannencirkel op induiken. Ik heb er weer zin in.❤️🙏🏻

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *